Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Aanvaarding van de voorwaarden en toestemming

Japanese-Exclusive biedt u de website en aanverwante diensten (“Site”) onder de voorwaarden Gebruikers Overeenkomst. (“Agreement”)

U VERKLAART ACCOORD TE GAAN MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST EN ALLE WIJZIGINGEN DAARVAN.

Gebruikers gedrag

Door deze site te gebruiken, stemt ermee in niet:

 • Anderszins materiaal te uploaden, downloaden, posten, e-mailen, inclusief maar niet beperkt tot tekst, data, foto’s of één van deze elementen in combinatie met design van producten welke op deze site worden aangeboden of  (“Content”) welke onwettig, beschadigend, bedreigend, misbruikend, vulgair, intimiderend, lasterlijk, obsceen, pornografisch, onzedelijk,  opruiend, hatelijk, of racistisch, ethnisch of anders verwerpelijk invasief met betrekking tot andermans rechten,  privacy en intellectuele eigenschappen.
 • U als een ander persoon of entiteit voor te doen of  anders uw connectie met een persoon of entiteit  verkeerd voor te stellen.
 • Uploaden, downloaden, posten, e-mailen of op een andere manier enige inhoud overdragen (Content) welke het plegen van een strafbaar feit zou aanmoedigen, de rechten van enige partij zou schenden of welke anders aansprakelijkheid zou creëeren of de plaatselijke, provinciale, nationale of internationale wet zou schenden.
 • Uploaden, downloaden, posten, e-mailen of anders ongevraagde of ongeoorloofde reclame overdragen, promotie materiaal, junk mail, spam, kettingbrieven of enige andere vorm van verzoeken.
 • Uploaden, downloaden, posten, e-mailen of anders enig materiaal dat software virussen of andere computer codes, files of programma’s ontworpen om het functioneren van computer software of hardware of telecommunicatieapparatuur te onderbreken, over te dragen.
 • Uploaden, downloaden, posten, e-mailen of anders overdragen van valse of misleidende informatie;
 • Gebruik van andere gebruikers van deze site of  aansluitingen of gelinkte websites ontwrichten of op andere wijze interfereren.

U erkent dat Japanese Exclusive geen ingediende content vooraf checkt, maar dat wij en degenen die hiertoe zijn  aangewezen het recht zijn voorbehouden (maar niet de plicht) naar eigen goeddunken Content welke beschikbaar is via de site,  te verwijderen of te weigeren.

Bij het plaatsen van uw bestelling, stemt  u ermee in dat Japanese Exclusive uw order en de inhoud kan controleren op naleving van onze richtlijnen en naleving van onze bepalingen en voorwaarden, zoals uiteengezet in deze gebruikersovereenkomst. Zonder beperking van voorgaande hebben wij en degenen die hiertoe zijn  aangewezen het recht  om de inhoud welke in strijd is met de overeenkomst of op enige andere wijze verwerpelijk is voor Japanese Exclusive, te verwijderen. U stemt ermee in  dat u het gebruik van de inhoud evalueert en de risico’s draagt welke hiermee geassocieerd zijn, inclusief  het vertrouwen in de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van deze Content.

In dit opzicht, stemt u ermee in dat u zich niet beroept op op enige Content, gecreëerd door en onderworpen aan, Japanese Exclusive. U stemt ermee in dat u de enige verantwoordelijke bent van het creëren van uw Content en dat noch ons noch enige andere partij welke  betrokken is bij de productie van dergelijk product verantwoordelijk is voor enige schade die kan ontstaan bij het gebruik van deze Content.

U begrijpt dat het technische en operationele proces van de Site, inclusief Content, betrekking kan hebben op:

 • Transmissies over diverse netwerken
 • Wijzigingen toepassen ten behoeve van technische aanpassingen in overeenstemming met de technische vereisten en van de verbinding van de netwerken.

Japanese Exclusive neemt geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor Content welke door u of een derde partij is ge-upload of op een andere manier overgedragen is, voor fouten,  smaad, laster, omissies, onwaarheden, schending, obsceniteiten, pornografie of heiligschennis, welke u of een derde partij tegenkomt.

Japanese Exclusive behoudt zich het recht, maar niet de plicht voor om materialen, welke in hun oordeel verwerpelijk zijn, te verwijderen. U stemt ermee in om af te zien van claims tegen Japanese Exclusive en haar affiliates, aannemers, agenten en werknemers voor verliezen, schade en verwondingen, welke gebaseerd zijn op of gerelateerd zijn aan communicatie of materialen, welke ter beschikking zijn gesteld op de Site of gepost op de Site door personen anders dan Japanese Exclusive of haar affiliates.

U stemt ermee in Japanese Exclusive en haar affiliates schadelloos te stellen van alle claims en onkosten, inclusief redelijke advocaatkosten, welke  claims zijn gebaseerd op of voortkomen uit uw schending van de  bepalingen van deze Gebruikers Overeenkomst.

Er zullen geen royalties verschuldigd zijn of betaald worden op de verkoop van producten welke een plaatje gebruiken dat in schending is van  voorzieningen van deze overeenkomst, inclusief maar niet gelimiteerd tot geen royalty op enige plaatjes welke aanstootgevend zijn of welke in schending zijn van de intellectuele eigendom, privacy of  celebrity rechten van enige persoon of entiteit.

U stemt ermee in dat u deze site en producten welke op deze site besteld zijn te allen tijde gebruikt in overeenstemming met de hierop van toepassing zijnde staats-, provinciale en lokale wetten, statuten, regelgeving en verordeningen van de Verenigde Staten en geen acties uitvoert welke de rechten van personen en/of entiteiten kan schaden.

Eigendomsrechten

U stemt ermee in dat de inhoud (Content), inclusief maar niet gelimiteerd tot tekst, data, foto’s, graphics, etc. of ander materiaal bevattend of gedistribueerd op of via onze Site, door ons, haar adverteerders of derden, beschermd is door trademarks, dienstmerken, patenten, copyrights of andere eigendomsrechten en wetten. U mag geen Content gebruiken of verspreiden via de site zonder de toestemming van de eigenaar, behalve voor wettig toegestaan gebruik. U stemt ermee in geen  Content, beschikbaar via de Site inclusief code en software, in schending met hierop van toepassing zijnde copyright en andere intellectuele eigendomswetten, te publiceren, reproduceren, copiëren, geheel of gedeeltelijk, noch te uploaden, downloaden, posten, e-mailen, verkopen of op een andere manier te verspreiden.

Schadevergoeding

U verklaart om Japanese Exclusive te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle oordelen, beloningen, verliezen, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven, inclusief maar niet beperkt tot redelijke advocaatskosten, getuigen kosten en proceskosten die voortvloeien uit of gebaseerd zijn op:

 • Content welke u plaatst, post op of overdraagt via de Site
 • Uw gebruik van de Site
 • Uw verbinding met de Site
 • Uw schending van de overeenkomst
 • Uw schending van de rechten van derden

Geen doorverkoop

U stemt ermee in om geen enkel onderdeel van de Site te  reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren ten behoeve van commerciële doeleinden.

Openbare Reputatie

U stemt ermee in dat, indien u ervoor kiest om een besteld product, inclusief ongelimiteerde bedrukkingen via Japanese Exclusive, in een openbare instelling te tonen, inclusief het internet, op een manier die ons in diskrediet brengt, Japanese Exclusive zich het recht voorbehoudt voor om dit product onmiddelijk terug te vorderen.

Verzending

Titel en risico van verlies van producten door u bij Japanese Exclusive besteld, zullen via Post.nl verzending aan de transporteur op u overgaan.

Let op:
Japanese Exclusive doet haar best dat uw bestelling tijdig wordt geleverd. Echter, de levertijden zijn niet gegarandeerd en uw bestelling zou later geleverd kunnen worden dan voorzien, vanwege diverse redenen, inclusief onvoorziene vertragingen, zoals:

 • Bestelling bevat producten welke langere tijd nodig hebben om verwerkt te worden (3 prints of meer per shirt)
 • Grote bestellingen welke meer dan 50 stuks bevatten, kunnen een langere verwerkingstijd hebben.
 • Levering is aan een P.O. Box of APO/FPO adres
 • Vertragingen met betaling
 • Problemen met de ge-uploade designs welke niet voldoen aan onze aanbevolen eisen ten tijde van verwerking van uw bestelling
 • Producten worden verzonden enkel indien de betaling volledig is ontvangen

Annuleringen

Zodra uw bestelling is geplaatst, is het ons doel deze zo spoedig mogelijk te verwerken. Indien u uw bestelling wilt annuleren, bel ons dan of stuur ons binnen 24 uur een e-mail en wij bekijken wat we voor u kunnen doen.

Terugbetalingen

Nadat we uw terugbetalingsverzoek hebben ontvangen, zal Japanese Exclusive haar uiterste best doen om het probleem op te lossen. Onze klantenservice doet haar best om klanten te bereiken wiens bestellingen incompleet zijn. Wij printen hetgeen u ons stuurt! Wij bieden u graag een passende alternatieve oplossing of uw geld terug.

 

Product Retouren

De meeste producten die op Japanese Exclusive zijn besteld, zijn speciaal voor u gemaakt.  Mocht er onverhoopt toch een onverwachte fout optreden, stuur ons dan binnen 14 dagen na ontvangst van uw product een bericht en wij zullen de noodzakelijke stappen ondernemen om het probleem te beoordelen en indien mogelijk op te lossen.
Onze belofte: Indien wij een fout maken, sturen wij u een vervangend artikel of uw geld terug. Indien u een fout maakt, zullen wij bekijken wat wij kunnen doen, zodat u toch nog tevreden bent met uw aankoop!